HLAVNÝ LEKÁR:


MUDr. Michal Straka, CSc.

MUDr. Michal Straka, CSc.

MUDr. Michal Straka, CSc.

Paul Belvedere a MUDr. Michal Straka

MUDr. Straka a Prof. Paul Belvedere (Minnesota, USA) - legenda svetovej stomatológie, vynálezca Belvederovej matrice, ktorá sa používa na celom svete

- hlavný lekár
- autor desiatok odborných článkov a pojednaní uverejnených v zahraničí a na SR

Štúdium a vzdelanie:

 • Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
 • Atestácia I.stupňa zo stomatológie
 • Atestácia II.stupňa zo stomatológie
 • Obhajoba vedeckej ašpiratúry

Prax:

 • Súkromná prax - parodontológia, všeobecná stomatológia (1993 - súčasnosť)
 • Vedúci katedry stomatológie, Lekárska fakulta, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava (2011 - súčasnosť)
 • Predseda Kontrolného výboru Regionálnej komory zubných lekárov (2000 - 2004)
 • Konzultant pre Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (2007 - súčasnosť)
 • Člen Rady Ministra zdravotníctva SR (2001 - 2002)
 • Člen vedecko-výskumného tímu vedeckej bázy Univerzity
 • Člen American Academy of periodontology
 • Člen Slovenskej komory zubných lekárov
 • Člen redakčnej rady časopisu Zubný lekár
 • Člen redakčnej rady časopisu Stomatológ
 • Člen redakčnej rady časopisu LKS, Česká republika
 • Oponent a člen oponentských komisií pre diplomové a doktoranské práce